x 
Winkelwagen - € 0,00

 • Winkelwagen is leeg
Ondersteuning bij borstvoeding

Lactatiekundige

Meestal verloopt borstvoeding geven zonder problemen en naar tevredenheid van moeder en kind. Maar soms gaat het niet vanzelf of het gaat niet zoals je wilt. Dan kan ik hulp bieden. Ik ben Leontine Uijthof, sinds 2008 ben ik lactatiekundige IBCLC, daarvoor werkte ik als kinderverpleegkundige o.a. in het AMC te Amsterdam en het MST in Enschede.


Je kunt mij o.a.inschakelen bij:

 •  problemen met het aanleggen van de baby
 • onzekerheid of twijfel of het goed gaat met de borstvoeding
 •  tepelkloven, borstontsteking, pijn
 • beoordelen van tongriempje en lipbandje
 •  candida / spruw
 •  onvoldoende melkproductie
 •  onvoldoende groei van de baby
 •  vroeggeboorte
 •  het opnieuw op gang brengen van borstvoeding (relactatie)
 • als je tijdens je zwangerschap informatie wilt over de komende borstvoedingsperiode


Een consult met de lactatiekundige duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. Eerst wordt geinventariseerd wat er aan de hand is. Vervolgens doe ik een mondonderzoek bij je baby en dan  wordt er met een voedingsmoment mee gekeken. Ik kan bij je thuis komen of we spreken af dat je naar het borstvoedingscentrum komt. Kijk hieronder voor de tarieven.
Afhankelijk van de aard van het probleem kunnen vervolg consulten nodig zijn of telefonische begeleiding.

Als je je goed wilt voor bereiden op borstvoeding geven kun je een pré nataal consult doen. Je krijgt één op één praktische informatie over hoe het straks zal gaan met je baby aan de borst. Zo ben je al tijdens je zwangerschap goed voorbereid op de periode na je bevalling met je baby aan de borst. Een pré nataal consult duurt  ongeveer 1 1/2 uur.

Je kunt ook kiezen voor een Borstvoedings Begeleidings Pakket ( evt. de luxe), dan ben je goed voorbereid en kun je vol vertrouwen gaan voeden. Hieronder  (bij tarieven) staat precies uitgelegd wat een Begeleidings Pakket inhoudt.

Afdrukken E-mail

Tarieven

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden lactatiekundige hulp. Je kunt het nakijken in je polis of informeren bij je verzekeraar. Een lijst van verzekeraars die lactatiekundige hulp vergoeden kun je vinden op www.nvlborstvoeding.nl

Tarieven lactatiekundige (incl. BTW) :
 

*Begeleidingspakket  €125,00 dit pakket bestaat uit:

 • pré-nataal consult in het borstvoedingscentrum
 • consult in kraamtijd (huisbezoek)
 • telefonisch na-consult
 • incl. reiskosten en reistijd (binnen straal 20 km.)

**Begeleidingspakket de luxe € 155,00

 • pré-nataal consult in het borstvoedingscentrum
 • consult in de kraamtijd (huisbezoek)
 • telefonisch na- consult
 • kolf gesprek in het borstvoedingscentrum
 • incl. reiskosten en reistijd (binnen straal 20 km.)

 

*(Pré-nataal) consult in het borstvoedingscentrum € 60,- per uur
*Consult aan huis € 75,- per uur (incl. 1 telefonisch na-consult,incl. reiskosten en reistijd binnen straal 20 km.)
*Persoonlijk kolf consult € 30,- per half uur (in het borstvoedingscentrum),meer info lees je  hier
*Telefonisch consult € 10,- per 10 minuten
*Email consult / medicijn consult € 15,00

Scholing voor zorgverleners tarief in overleg.

 

 

borstkolf medelaardo borstkolf borstkolf amedaborstkolf avent| breastflow flessen |pijnlijke tepels | tepelverzorging

Afdrukken E-mail

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definitie 

 • Onder de afnemer wordt verstaan de persoon die aan borstvoedingscentrum Hengelo opdracht geeft tot het leveren van producten.

Artikel 2. Algemeen

 • De Algemene voorwaarden van Borstvoedingscentrum Hengelo zijn van toepassing op alle producten.
 • Borstvoedingscentrum Hengelo heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren

Artikel 3. Bestelling

 • De overeenkomst tussen de afnemer en borstvoedingscentrum Hengelo komt tot stand op het moment dat Borstvoedingscentrum Hengelo u een schriftelijke bevestiging (email)van uw bestelling geeft 

Artikel 4.Betaling

 • Na ontvangst van volledige betaling wordt uw bestelling binnen 5 werkdagen verzonden. 
 • De verzendkosten zijn afhankelijk van de omvang van de bestelling. Voor een indicatie van de verzendkosten kunt u kijken bij “verzendkosten”.

Artikel 5. Prijzen

 • De op de website vermelde prijzen zijn altijd in euro's, inclusief BTW,exclusief verzendkosten
 • Kortingsbonnen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere acties
 • kortingsbonnen zijn niet inwisselbaar op workshops en huur artikelen
 • korting wordt uitsluitend gegeven bij het tonen van de kortingsbon in de winkel of het invullen van de kortingscode in de webwinkel

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 • Borstvoedingscentrum Hengelo blijft eigenaar van de producten tot de afnemer de betaling geheel heeft voldaan.

Artikel 7. Annulering van de overeenkomst

 • Wanneer de betaling van de bestelde producten na 5 werkdagen niet is ontvangen door borstvoedingscentrum Hengelo, wordt de bestelling geannuleerd.

Artikel 8. Levering

 • De levering van de bestelde producten vindt plaats binnen 5 werkdagen na betaling, mits de producten op voorraad zijn. Als de bestelde producten niet op voorraad zijn, neemt Borstvoedingscentrum Hengelo contact met u op.
 • De levering van de bestelde producten vindt plaats naar het door de afnemer opgegeven bezorgadres. De kosten van verzending zijn voor rekening van de afnemer.
 • De goederen worden maximaal 5 werkdagen na ontvangst van betaling verstuurd.Borstvoedingscentrum Hengelo is niet aansprakelijk voor vertraging bij de post.
 • Borstvoedingscentrum Hengelo verpakt alle producten zorgvuldig voor verzending en is derhalve niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens verzending.
 • Artikelen kunnen binnen 7 dagen na ontvangst retour gestuurd worden. Maar alleen als deze ongedragen/ongewassen/ongebruikt en in de originele verpakking zijn ontvangen zal borstvoedingscentrum Hengelo tot ruiling of terug betaling overgaan. I.v.m. hygiëne kunnen gebruikte kolven/kolfsets NOOIT worden terug genomen.
 • Verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. Onvoldoende gefrankeerde post wordt geweigerd.

Artikel 9. Garanties

 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of onderhoud door de afnemer en/of derden.
 • De afnemer dient na levering te onderzoeken of het geleverde product qua kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is besteld. Eventuele gebreken dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen schriftelijk aan Borstvoedingscentrum Hengelo te worden gemeld.
 • Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan heeft de afnemer geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • In geval van een gebrek, welke tijdig gemeld is, zal Borstvoedingscentrum Hengelo binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan het product vervangen of herstellen. In geval van vervanging dient de afnemer het te vervangen product aan Borstvoedingscentrum Hengelo te retourneren, tenzij Borstvoedingscentrum Hengelo anders aangeeft.
 • Op kolfsetjes behorende bij een borstkolf zit GEEN garantie. Op kolf motorblokken en adapters zit 2 jaar na aankoop datum garantie, tenzij anders vermeld. Op de accu van de Medela Freestyle zit een garantie van 6 maanden.

Artikel 10. Privacy

 • Borstvoedingscentrum Hengelo gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens van de afnemer en stelt deze niet beschikbaar aan derden.


Artikel 11. Klachten en geschillen

 • klachten kunnen worden ingediend bij de klachtencoördinator of klachtencommissie van de NVL
 • geschillen worden afgehandeld via Klachtenportaal Zorg

 Verzend en handelingskostenTarieven per 1 januari 2016

Soort pakket Gewicht BTW-vrij
Basis Pakket 0 - 10 kg €7,50
    Incl. Btw
Zeker Pakket 0 - 10 kg € 9,00
  10 - 30 kg € 15,00
Rembours Pakket 0 - 10 kg € 15,11
  10 - 30 kg € 19,45

 

Tarieven brievenbus post Per 1 januari 2016

Gewicht EUR
0-20 g. EUR 0,73
20-50 g. EUR 1,46
50-100 g. EUR 2,19
100-250 g. EUR 2,92
250-2 kg. EUR 3,65
   

 

 

 

borstkolf medela | medela borstkolf | medela freestyle | medela swing | medela harmony | medela huurkolf  medela symphony | borstkolf ardo | ardo borstkolf | ardo calypsoardo calypso to go | calypso | calypso to go | borstkolf ameda | ameda borstkolf | ameda lactaline personal | borstkolf avent | avent borstkolf | avent isis | avent isis IQ | avent uno   avent uno IQ | avent isis VIA | avent VIA | breastflow flessen | babyflessen | flessenwarmer | flessenwarmer breastflow | flessen medela | medela flessen | pijnlijke tepels | tepelverzorging

Afdrukken E-mail